Література 9

Читання хороших книг - це розмова з найкращими людьми минулих часів, 
і до того ж така розмова, коли вони повідомляють нам тільки кращі свої думки.
Рене Декарт

Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру, и не затем, чтобы найти тему для беседы; но чтобы мыслить и рассуждать.
Френсис Бекон
Читаємо влітку:

Перелік творів літератури для читання влітку - відкрити
Розширений перелік - відкрити

Завдання: 
створити буклет за твором, який обрали і прочитали самостійно (не з переліку) та рекомендуєте прочитати одноліткам
Макет буклету "BOOK OPINION" - скачати9 клас

Програма курсу  "Зарубіжна література" ознайомитись
Підручник скачати  або інший або ще один
Хрестоматія 9 клас cкачати (оновлено) - скачати
скачати (окремі теми)

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ - виконувати
                       
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО у 8 класі

1. Прочитати твори (література ХХ ст.)
Антуан де Сент-Екзюпері "Маленький принц"
Річард Бах "Чайка Джонатан Лівінгстон"

2. Прочитати один з творів сучасної літератури:

Барбара Космовська "Буба"
Марія Парр "Вафельне серце"
Шерон Дрейпер "За межею"
Анжела Нанетті "Мій дідусь був черешнею"
Ульф Старк "Диваки і зануди"
Дж.Уіндем "Відхилення від норми"
Гаррі Гаррісон "Світ смерті"

3. Підготовка буклету-рекомендації

За підсумками вивчення теми учень (учениця):
·         виявляє актуальність порушених письменниками тем і проблем;
·         розкриває особливості сюжету і композиції творів, їхні жанрові ознаки;
·         характеризує головних персонажів твору, визначає засоби їхнього створення у тексті;  називає жанрові ознаки прочитаних творів;
·         знаходить у прочитаних творах символи та розкриває їхній зміст;
·         зіставляє персонажів творів;
      розповідає про свої улюблені книжки (БУКЛЕТ), пояснює свій вибір, визначає їхні художні ознаки.
  • дає визначення поняття «жанр», розуміє його зв’язок із родовим поділом літератури; називає жанри, які належать до різних родів (епос, лірика, драма), а також міжродові утворення (наприклад, балада, поема та ін.); визначає жанрові ознаки творів;
  • дає визначення поняття «стиль», розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні (стилі письменників);  знає складники стилю (тематика, образотворчість, сюжетно-композиційні особливості, поетична мова); порівнює окремі жанри в національних літературах (на прикладі прочитаних творів).

Тема 1  ПРОСВІТНИЦТВО. 
Читати основну інформацію
Сяйво Просвітництва дивитись відео


Вольтер - енциклопедист біографію дивитись або тут
"Простак": текст читати, критика читати
Екранізація: х/ф "Простодушный" дивитись або тут
Програма  "Семь дней истории" дивитись

Джонатан Свіфт. «Мандри Лемюеля Гуллівера»


"Мандри Гулівера" - читати книгу + екранізація

Інтерактивна карта дивитись


Йоганн Вольфганг Гете біографія або відео ще відео (5 хв)
Х\ф "Гете" дивитись
Інтерактивна карта "Гете" - дивитись

Фрідріх Шиллер - життя та творчість
Інфографіка з біографії - дивитись


"Ода до радості"


Ф. Шиллер "Вільгельм Телль" читати
*Увертюра к опере «Вильгельм Телль» - Дж.Россини - слушать
*Екранізацію дивитись
"Ф.Шиллер. Романтичний бунтар" (2005)За підсумками вивчення теми учень (учениця):

розкриває чинники (історичні, філософські, естетичні) розвитку європейської літератури доби Просвітництва;
знає основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, називає їхні ознаки, представників;
називає ключові ідеї Просвітництва, виявляє їх у прочитаних творах;
визначає особливості сюжету й композиції роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»; розкриває жанрову своєрідність роману «Мандри Гуллівера»  (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики);
знаходить приклади езопової мови, приклади гумору, іронії, сатири, сарказму, визначає їхні функції у творі Дж. Свіфта;
характеризує образ Гуллівера, визначає художні засоби його створення;
розкриває ідеї, аналізує мотиви й образи в ліричних творах Й. В. Ґете;
пояснює, чому ода «До радості» Ф. Шиллера стала гімном Євросоюзу.


Тема 2.  РОМАНТИЗМ
Читати основну інформацію "РОМАНТИЗМ"
*Відео-лекція (додатково) дивитись
Живопис романтизму відео 1 (Ж.Давид) відео 2 (прерафаеліти) відео 3 (Т.Жерико)

Генріх Гейне - життя та творчість або дивитись
Поезія читати
Дошка знань - відкрити

Джордж Гордон Ноел Байрон життя та творчість
"Мазепа" читати
Поема "Паломництво Чайльд Гарольда" - уривок дивитись
Поема "Прометей" - дивитись

*** Адам Міцкевич -  життя та творчість
Поезія читать
Життя і творчість - дивитись відео
Вірш "Буря" вчити напам`ять - скачати

ТЕМА 3. На межі романтизмі і реалізму
А.С.Пушкин -  жизнь и творчество + видео
Лицейские годы  видео
Михайловский период жизни видео
Южная ссылка видео
Болдинская осень видео
Последняяя дуэль видео
Мультфильм - біография

Творчество читать
Стихотворения читать и учить наизусть
Схема анализа стихотворения ознакомиться

"Евгений Онегин"
История создания романа видео + альтернатива + видео
Текст романа в оригинале - читать
Текст роману в перекладі українською - читати
Пересказ - смотреть

Экранизация романа - фильм "Онегин" (1999) смотреть
Экранизации: фильм 1958

Посмотреть уроки по роману
Лекция Д.Быкова "Евгений Онегин" как неоконченный роман"
Интересный сайт - перейти

Декабристи відео
* Екранізації обирати фільм і дивитись
Поети пушкінської доби - ознайомитись

***Поэты пушкинской поры - смотреть

Позакласне читання
А.С. Пушкин "Маленькие трагедии", "Повести Белкина"

М.Ю.Лермонтов 
Жизнь и творчество + биография = интересно: смотреть
Х/ф "Лермонтов" смотреть фильм
Х/ф "Лермонтов" фильм 2014 смотреть
Д/ф к юбилею поэта смотреть
Д/ф "Неизвестный Лермонтов" смотреть
Лекция "Неузнанный пророк М.Лермонтов" смотреть
Творчество читать + интересный сайт - перейти

Текст романа - читать в оригинале
Текст роману в перекладі українською - читати
Вопросы к роману "Герой нашего времени" читать
Опорный конспект читать

Стихи  - читать
Вірші в перекладі українською - читати
Слушать романсы на стихи Лермонтова:
"Парус", рэп "Дума", "Выхожу один я на дорогу"
Смотреть тематический плэйкаст "Парус"

Лермонтов-художник смотреть картины + картины
*Экранизация романов смотреть
"Герой нашего времени" смотреть или здесь
"Печорин" (сериал 2007г.) смотреть

За підсумками вивчення теми учень (учениця):

визначає специфічні ознаки романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, чинники його розвитку (історичні, естетичні, філософські), національну специфіку в різних країнах;
розповідає про основні віхи життя і творчості митців, їхній внесок у духовну скарбницю світової та національних літератур;
визначає провідні теми й мотиви ліричних творів письменників-романтиків;
аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення; знаходить у тексті, інтерпретує зміст романтичних символів;
виявляє зв’язок романтичних творів із фольклором, знаходить відповідні елементи (образи, символи, мотиви, жанрові ознаки тощо);
виявляє зв’язок творів із традиціями світової культури (Біблією, філософією, мистецтвом);
аналізує (цілісно) ліричні вірші поетів-романтиків, поему;
виявляє жанрові ознаки поеми й роману доби романтизму та взаємодії романтизму з реалізмом (на прикладі творів Дж. Байрона, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова);
визначає особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів;
виявляє художнє новаторство митців – відкриття нових тем і мотивів, збагачення художньої мови, нові рішення в галузі образотворчості, жанрів тощо;
порівнює оригінали, художні переклади, переспіви творів письменників;
установлює трансформацію байронічних мотивів у російському романтизмі;
виявляє схожість і відмінності в підходах митців у розкритті теми «пам’ятника»;
порівнює образи Євгенія Онєгіна та Печоріна;
розповідає про роль України в житті й творчості митців, пояснює посилення інтересу Європи до України в добу романтизму;
знає імена українських перекладачів творів європейських романтиків;
розповідає про відкритість романтизму як художнього напряму, його взаємодію з іншими напрямами, демонструє формування реалістичних тенденцій у межах романтизму;
  виявляє особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів).

Тема 4.  РЕАЛІЗМ
Реалізм як художній напрямок  читати
Оноре де Бальзак
Біографія дивитись відео 1  відео 2
Х/ф "Бальзак" (1999) дивитись

АЛЬБОМ з біографії - дивитись

Опорний конспект
 до уроку №2 читати

Читати: "Гобсек", "Батько Горіо", "Шагренева шкіра", "Євгенія Гранде"

Екранізація повісті "Гобсек" дивитись
Екранізація роману "Батько Горіо" дивитись 
Екранізація роману "Шагренева шкіра" фільм 2010, фільм 1975


Інтерактивний плакат - відкрити
Інтерактивний плакат - відкрити

 

Н.В.Гоголь -  жизнь и творчество
Карта путешествий - відкрити
 
Биография - документальные фильмы: "Птица Гоголь",
"Тайны века. Гоголь", биография,
"Живая история. Тайны смерти Гоголя"
Творчество читать
САЙТ - Гоголь - відкрити

Текст пьесы "Ревизор" - читать, українською - читати
"Шинель" - читать, в перекладі українською - читати
"Нос" - читать, в перекладі українською - читати
"Портрет" - читать, в перекладі українською - читати

*Экранизация произведений смотреть (рекомендую "Шинель", "Портрет", "Мертвые души", "Ревизор", "Тарас Бульба")
Рекомендую учебный сайт - перейти

Позакласне читання
Н.В.Гоголь "Нос", "Портрет"
Оноре де Бальзак "Шагренева шкіра", "Батько Горіо"

За підсумками вивчення теми учень (учениця):

дає визначення поняття «реалізм», називає його провідні ознаки, виявляє їх у прочитаних творах; розуміє особливості взаємодії реалізму з іншими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом);
розповідає про основні віхи життя й творчості митців, розкриває особливості світогляду письменників;
визначає актуальні проблеми, теми творів, установлює сюжетно-композиційні особливості творів; аналізує прочитані тексти цілісно і в окремих фрагментах;
аналізує образи персонажів як типові з визначенням засобів їхнього створення (портрет, психологічні деталі, інтер’єр, мова, стосунки із середовищем, з іншими персонажами тощо);
дає визначення поняття «психологізм», розкриває специфіку психологізму в творах;
інтерпретує вчинки персонажів, дає їм власну оцінку, висловлює судження щодо певних ситуацій, аргументує свою позицію прикладами, цитатами з текстів;
виявляє художнє новаторство митців; розкриває специфіку аналітичного підходу письменників до зображення дійсності (зображення людини у зв’язках із середовищем, змалювання різних верств суспільства, точність деталей і описів тощо);
розповідає про зв’язки письменників з Україною, увічнення їхньої пам’яті в музеях і пам’ятниках, утілення образів і сюжетів їхніх книг у творах мистецтва;
 порівнює особливості втілення теми грошей та їхнього згубного впливу на людину  
  й  суспільство у творчості О. де Бальзака і М. В. Гоголя.

Тема 5. "НОВА"і "СТАРА" ДРАМА.
                Зміни в драматургії кінця XIX — початку XX століть

Дошка знань (автор А.Аброскіна)

Сделано на Padlet

Генрік Ібсен. Біографія драматурга дивитись
"Кукольный дом" читать
Екранізація дивитись

Епізоди твору : 

Бернард Шоу 
Біографію драматурга читати, дивитись відео
Д/ф з серії "Генії та злодії. Б.Шоу" - дивитись
Лекція Дм.Бикова "Бернард Шоу" - слухати
Презентація SWAY - відкрити
Бернард Шоу "Пігмаліон" читати 
Дивитись екранізацію х/ф "Моя прекрасна леді"
Інші екранізації:
  • Фільм «Пігмаліон» (1938 р., Великобританія, реж. Леслі Говард, Ентоні Асквіт)
  • Фільм-спектакль «Пігмаліон» (1957 р., СРСР, реж. Костянтин Зубов)
  • Музичний фільм «Моя прекрасна леді» (1964 р., США, реж. Джордж К’юкор)
  • Фільм-балет «Галатея» (1977 р., СРСР, реж. Олександр Белінський)

А.П.Чехов  
биография смотреть + о семье Чеховых смотреть
Д/ф-биография "Доктор Чехов. Жестокий диагноз" смотреть
Д/ф "Гении и злодеи. Чехов" смотреть
Д/ф "Тайны века. Чехов - неопубликованная жизнь" - смотреть
"Чайка" читать  
Экранизация: фильм 1974, спектакль Ленкомфильм

***"Дядя Ваня" читать или здесь
Экранизация: фильм-спектакльспектакль 2 
Читать другие произведения А.П.Чехова - читать

Новаторство Чехова - смотреть урок
Лекция Дм.Быкова "Чехов как антидепрессант" слушать
Лекция Татьяны Толстой "Очки для Чехова" смотреть
Проект "Игра в бисер": "Чехов "Чайка" - смотреть 
* Проект "Открытый урок": "Чехов и Горький против Толстого" - смотреть


За підсумками вивчення теми учень (учениця):

виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;
характеризує художні образи, виявляє в тексті художні засоби їхнього створення; аналізує твори у єдності змісту та форми;
висловлює власні судження щодо актуальних тем і проблем, образів і подій творів, аргументує свою думку прикладами з тексту, відповідними цитатами;
розповідає про основні віхи життя й творчості митців;
знає українські переклади творів, зіставляє їх з оригіналами;
здійснює пошуково-дослідницьку діяльність у галузі літератури (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);
користується літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел (зокрема інтернет-ресурсами).

Тема 6. ЛІТЕРАТУРА ХХ-ХХІ століття

М.А.Булгаков. Біографія (відео-урок)дивитись

Цікаві факти з життя письменника

Булгаков М.О.  "Собаче серце"Рей Дуглас Бредбері 


Попередження Рея Бредбері   ознайомитися


Роман «451° за Фаренгейтом» читати
англійською - читати
російською - читати

Екранізація - 1966, 2018
Ерік Вольф Сігел. 
«Історія одного кохання»
Текст читати українською, російською, англійською мовами
Книга матеріалів OURBOOX - гортати
Екранізація - дивитись
Позакласне читання
Барбара Космовська "Позолочена рибка"
Крістіне Нестлінгер "Маргаритко, моя квітко"
Гарпер Лі. «Убити пересмішника» - читати
Шолом-Алейхем "Тев`є-молочар" - читати

За підсумками вивчення теми учень (учениця):

знає основні відомості про життя і творчість митців;
виявляє актуальні проблеми, теми в прочитаних творах, їхній зв'язок із проблемами суспільства, історії, культури, існування людини, її морального вибору;
виявляє ознаки різних літературних напрямів у прочитаних творах;
знає характерні ознаки різних жанрів, виявляє їх у творах письменників;
характеризує образи провідних героїв, простежує особливості їхньої внутрішньої зміни, виявляє відповідні художні засоби;
створює рецензію (усну або письмову) на сучасний твір літератури (або кіно, театру);
обстоює власну точку зору, веде полеміку щодо актуальних проблем і тенденцій розвитку сучасної літератури, зокрема в аспекті її взаємодії з іншими видами мистецтва;
презентує свої улюблені твори сучасної літератури на уроці, виявляє в них риси художності;
володіє навичками роботи з бібліотечними фондами, інтернет-ресурсами з метою пошуку необхідної книги, творчого читання;
знає популярні книжкові серії для молоді, сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури;
аналізує твори сучасних зарубіжних авторів у єдності змісту й форми;
знає визначні міжнародні літературні премії сучасності;
називає зарубіжних письменників-лауреатів міжнародних премій у галузі художньої літератури, твори митців, відзначені преміями.

За підсумками вивчення курсу "Зарубіжна література" в 9 класі учень (учениця):

визначає основні етапи літературного процесу XIXXX ст., їхні особливості, зв’язок із розвитком культури і мистецтва;
розрізняє літературні напрями, течії, роди, жанрі XIXXX ст.;
установлює жанрово-родову належність творів, їхню жанрову й стильову своєрідність;
називає представників різних літературних напрямів, течій, мистецьких тенденцій, виявляє їхній внесок у національну та світову скарбницю художніх цінностей;
застосовує літературознавчі поняття в процесі аналізу й інтерпретації літературних творів;
аналізує, оцінює, порівнює літературні твори і явища.ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ 
ДЛЯ ЧИТАННЯ ВЛІТКУ


перелік екранізацій

презентація

1 коментар:

  1. Щиро-щиро дякую за такий змістовний, цікавий, красивий сайт! Це дійсно дієва допомога кожному вчителю! І така велика робота! Величезна шана Вам!!! Наснаги у подальшій роботі!

    ВідповістиВидалити