Література 8

В книгах заключено особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они разговаривают с нами, дают добрый совет, становятся живыми друзьями для нас.
Франческо Петрарка

Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой
и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека
и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку.
М.Горький

Державний стандарт загальної середньої освіти "Мова і література" - ознайомитись
Програма курсу "Зарубіжна література" 8 клас - ознайомитись 
Вимоги до оцінювання знань учнів - ознайомитись
Вимоги до оцінювання творів - ознайомиитсь

ХРЕСТОМАТІЯ - скачати
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ - відкрити
CАЙТ для перевірки знань: LearningApps (вхід за логіном і паролем)


Створити власну дошку в Padlet - читати інструкцію
Літературний диліжанс (відео-біографії письменників)
Книжкова полиця (твори для читання у 8 класі)

Тема 1 Література і культура. Літературні роди, жанри
Літературний процес - таблиця
Етапи розвитку літератури - відкрити і читатиІнфографіку "Літературний процес" відкрити онлайн


История Европейской литературы за 5 минут - дивитись


 

Роди і жанри літератури

Учень (учениця):
усвідомлює розмаїття культур різних країн, місце української літератури у світовому історико-літературному процесі;
розрізняє поняття «культура» і «література»; 
розуміє поняття «літературний процес»;
називає основні епохи (періоди) літературного процесу в різних країнах;
характеризує поняття «літературний напрям», «літературна течія», розрізняє їх (як ціле та часткове); 
дає визначення понять «рід літератури», «епос», «лірика», «драма», називає їхні характерні ознаки, демонструє прикладами з прочитаних творів.Тема 2 Священні книги людства
Веди

Біблія
Виникнення християнства - дивитись

Коран
Дошка з навчальними матеріалами

Зроблено в Padlet

Література і мистецтво


Учень (учениця):
називає найвідоміші священні книги людства, розуміє їхнє значення для розвитку світових релігій, культури, мистецтва; розповідає про походження та побудову Вед, Біблії, Корану;
називає основні міфи (їхні різновиди) священних книг – Вед, Біблії, Корану;
переказує окремі міфологічні сюжети (передбачені програмою), розкриває їхній морально-філософський зміст; характеризує міфологічні образи, символи, що трапляються в сюжетах священних книг; виявляє гуманістичні цінності, утілені у священних книгах людства; пояснює окремі вислови зі священних книг; порівнює священні книги людства як пам’ятки культури – Біблію і Коран, виявляє схожість і відмінності між ними;
називає 1-2 твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів, мотивів священних книг; розкриває особливості відображення сюжетів і образів священних книг у творах світового мистецтва – живопис, музика, кіно та ін. (1-2 твори за вибором); називає визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за  кордоном, виявляє в них особливості культури, утілення ідей, сюжетів і образів священних книг.

Тема 3 АНТИЧНІСТЬ
Давня Греція ознайомитись
Давня Греція - історія за 5 хвилин - дивитись
Давньограцька культура і література - дивитись мульт
Антична література за 4,5 хвилини - дивитись

Давньогрецька міфологія
Опорний конспект (повторення) - читатиМіфи Давньої Грецїї: Боги читати Герої читати
Виникнення релігії. Міфологія - відкрити відео
Cеріал "Міфи Давньої Греції" Les Grands Mythes - дивитись
Боги і герої Давньої Греції читати1   читати2
Короткі лекції про богів, героїв:    Аїд   Зевс   Медуза  Геракл  Мінотавр
(це посилання на 1 серію про кожного персонажа, посилання на інші серії - YouTube праворуч)

 

Впізнай богів Давньої Греції


ЧИТАТИ міфи Троянського циклу - відкрити або на сайті
Екранізація міфів дивитись

Гомер
Створення героїчного епосу - відкрити відео
Експрес-урок "Троя" - дивитись
Гомерівський епос (популярно) - дивитись 
"Іліада"    читати або на сайті , читати українською читати


ДОШКА ЗНАНЬ - відкрити Padlet


Зроблено в Padlet

"ІЛІАДА" в схемах і графіках - відкрити"Одіссея" читати
Карта мандрів Одіссея - подорожувати
Екранізація
За мотивами поеми "Іліада" - фільм "Троя" дивитись
"Одіссей" дивитись (фільм 1997р. дивитись) або дивитись (фільм 1954р.)

Давньогрецька поезія
Сапфо         біографія читати вірші або збірка + презентація дивитись
Анакреонт  біографія читати вірші
Тіртей         біографія читати вірші
Архілох       біографія читати вірші  інформація додатково
* додатково: Алкей вірші читати Феогнід вірші читати

Давньогрецький театр. 

Есхіл. Софокл. 
Інтелектуальна карта 
(зображення рухається: навести курсор и пересунути карту на нове поле)Зародження театру - дивитись
Історія виникнення театру - дивитись


  

Давньогрецька драматургія - дивитись відео

ЕСХІЛЕсхіл "Прометей закутий"
читати або рос читати


Софокл біографія читати трагедію "Антігона" дивитись екранізацію "Антігона" (1984)

Твір-опис картини - памяткаТеатр в Давній ГреціїВнесок в розвиток літератури - дивитись
ДАВНЯ ГРЕЦІЯ - узагальнення дивитись відео

Змагання давньогрецьких драматургів

Давньоримська література
Вступ - культура Давнього Риму - дивитись
Розвиток літератури та драматургії Давнього Риму - дивитись
Електронна хрестоматія "Антична література " читати on-line
Історія Риму (за 7 хвилин) - дивитись
Архітектура Риму - дивитись
Вергілій біографія + дивитись відео  "Енеїда" читати або рос читати
Горацій - біографія + дивитись відео, поезії читати
Овідій - біографія читати "Метаморфози" повністюУзагальнення за темою "АНТИЧНІСТЬ" відео дивитись

Учень (учениця):
знає загальні особливості розвитку античної літератури; називає видатних представників античної літератури, їхній внесок в історію світової культури; розкриває концепцію людини і світу в античній літературі та її втілення у прочитаних творах;
називає основні цикли давньогрецьких міфів (троянський, фіванський, про аргонавтів), їхні ключові міфологічні образи і сюжети; переказує та інтерпретує сюжети троянських міфів; характеризує центральні міфологічні образи й символи троянського циклу;
розповідає про основні факти життя і творчості митців; розкриває специфіку втілення міфологічних образів і сюжетів у творах античних авторів;
знає визначення понять «героїчний епос», «елегія», «ода», «трагедія», їхні характерні ознаки, які виявляє у прочитаних текстах; знає визначення поняття «віршовий розмір», виявляє гекзаметр і пентаметр у прочитаних творах;
аналізує вірші поетів з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції;
знає загальні особливості розвитку лірики, епосу і драми в добу античності;
розкриває художні конфлікти в прочитаних творах; характеризує образи Ахілла, Гектора («Іліада» Гомера), Прометея («Прометей закутий» Есхіла), Енея («Енеїда» Вергілія); установлює схожість і відмінності міфологічних образів та їхнім утіленням у літературних творах (на прикладі прочитаних текстів);
розкриває специфіку втілення вічних образів античності в зарубіжній і українській літературі, у творах світового мистецтва (на прикладі 1-2 творів за вибором); називає імена відомих українських перекладачів творів античності, висловлює судження про їхній внесок у розвиток української культури, прилученні українства до світових вершин.

Тема 3 СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Доба Середньовічча - відео дивитись
Опорний конспект друкувати
Литература Средневековья за 5 минут - дивитись
Матеріали уроку

Про добу Середньовіччя - читати та читати на порталі "Средневековье" (рекомендую)
Музей Середньовіччя - дивитись сайт
Все про добу Середньовіччя - сайт
Мандрівка в Средньовіччя - огляд доби - дивитись
"Темні віки Середньовіччя" - відео фільм - дивитись
Про свідомість середньовічної людини - відео - дивитись
В що вірить середньовічна людина? - відео - дивитись
Людина і влада в Середні віки - відео - дивитись
"Чорна чума" - епідемія 14 ст. - дивитись відео 1 та відео 2
Культура Середньовіччя - читати - сайт (рицарі) дивитись Мистецтво - додатково читати
Музика в добу Середньовіччя - огляд - дивитись відео 1 та відео 2
Архітектура Середньовіччя: романський стиль, готичний стиль, загальний огляд
Книги в добу Середньовіччя - публіцистична телепередача - дивитись
Для цікавих і недовірливих - міфи про Середньовіччя: правда чи ні? читати
Музей фактів про Середньовіччя - читати

Середньовічна література КитаюЛі Бо      біографія  вірші читати відео дивитись


Ду Фу     біографія вірші читати відео (youtube)
Китайська музика слухати

Східна література доби Середньовіччя
Рудакі                     біографія вірші читати 
Омар Хайям          біографія + відео, вірші читати


Гафіз                       біографія вірші читати 

Європейська література в Середні віки
Середньовіччя - довідка
"Пісня про Роладна" - французький епос 11 століття читати
Таблиці для уроку: таблиця 1_сх, таблиця 2_сх, таблиця 3_схВаганти і трубадури


Трубадури   історія   вірші читати
Ваганти       історія вірші  читати
смішно чи дотепно? - дивитись

Данте Аліг`єрі 
Біографія дивитись + відео-енциклопедія
Опорний конспект урока роздукувати + відео-коротко
Інфоргафіка:
"Божественна комедія" читати

 для розумних і допитливих рекомендую - 
дивитись + додатково дивитись


Учень (учениця):
знає і пояснює хронологічні межі доби Середньовіччя, основні ознаки й тенденції розвитку середньовічних літератур Заходу і Сходу;
називає видатних представників середньовічної літератури Заходу і Сходу, визначає їхній внесок у розвиток світової культури;
характеризує історичний і культурний контекст розвитку середньовічних літератур;
розповідає про основні віхи життя й творчості письменників, з творчістю яких знайомились на уроках, про їхню роль у розвитку національних літератур;
показує вплив релігії, філософії на художню літературу на прикладі прочитаних текстів;
знає ключові періоди й жанри середньовічної літератури на Заході та Сході;
дає визначення жанрів «героїчний епос» (середньовічний), «рубаї», «сонет», виділяє їхні жанрові ознаки у прочитаних творах; виявляє основні теми й мотиви в ліриці митців;
визначає символи та їхній прихований зміст у творах поетів;
характеризує образ ліричного героя у текстах, рекомендованих програмою;
знає історичну основу «Пісні про Роланда» та особливості її художнього втілення у творі;
переказує, аналізує й інтерпретує окремі частини (епізоди) «Пісні про Роланда»; характеризує образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд, Карл, Ганелон), визначає засоби їхнього художнього зображення (на прикладі уривків із тексту); висловлює власне ставлення до персонажів та їхніх вчинків; порівнює художні образи персонажів «Пісні про Роланда»  (Роланд – Ганелон, Карл – Ганелон);
виявляє риси фольклору в «Пісні про Роланда»: символи, повтори, постійні епітети, метафори;
зіставляє образи ліричних героїв у східній поезії (Лі Бо, Ду Фу, Омар Хайям);
виявляє актуальний зміст середньовічних творів, вічність порушених у них проблем;
знає українських перекладачів середньовічних творів; виявляє особливості художньої мови творів митців (в українських перекладах).

Тема 4 Доба Відродження
Характеристика доби Відродження читатичитатичитатичитати 4 та дивитись
Культура Відродження - дивитись відео лекції
Живопис доби Відродження - ознайомитись
Музика доби Відродження - дивитись
Опорний конспект - роздрукувати
Інтерактивний плакат "Література доби Відродження" - відкрити
Матеріал для конспекта-таблиці 


Джованні Боккаччо
біографія читати 1 читати 2 дивитись відео (біографія)
для розумних і допитливих рекомендую - подивитись  
Плейкаст "Джованні Боккаччо" дивитись варіант1  варіант 2 варіант 3


Франческо Петрарка 
біографія - читати інформацію дивитись відео + відео
"Канцоньєре" читати
сонети 61, 162, 267 читати укр; сонети 132, 312 читати укр
відео "Перарка і Лаура" дивитись
Дивитись кейс матеріалів з теми - відкрити
Подивитись плейкаст "Сонети Ф.Петрарки" заразІнтерактивний плакат

"
Література Пізнього Відродження
Вільям Шекспір біографія читати біографія дивитись + відео + відео
Презентація англійською - дивитись


Періоди творчості
Шекспіра опорний конспект + лекціїШЕКСПІР у сучасному КІБЕРПРОСТОРІ - дивитись


Сонети Шекспіра опорний конспект + відео Сонте 90 - дивитись


Скрайбинг "Сонети Шекспіра"Експрес-урок


*Схеми, таблиці по трагедії Шекспіра "Гамлет" таблиці
Твори В.Шекспіра читати 


Цікаві сайти: "Шекспір.рф" дивитись 
"Ромео и Джульетта" читати дивитись
Експрес-урок 

Кластер (комплекс завдань!) по трагедії "Ромео і ДЖульєтта" - відкритиПісня з мюзіклу "Ромео і Джульєтта"


Екранізації "Ромео і Джульєтта":
дивитись 1968р. дивитись 1996р. дивитись 2013р.

Трагедія "Ромео і Джульєтта" в живописі дивитись і ще дивитись
Тематичний сайт "Ромео і Джульєтта": екранізації різних років - відкрити

Цікаво: історія театру в мультфільмі - дивитись

Мігель Сервантес де СааведраМігель Сервантес де Сааведра біографія читати або варіант2 або дивитись + відео
Хронологія - читати (увімкніть переклад з іспанської) Опорний конспект на урок: схема 1 та схема 2 
"Дон Кіхот": читати роман + відео-коротко

дивитись екранізацію 1957року або 1996року або 1988року або м\ф також рекомендую:  м\ф "История одной куклы", 
фінал х\ф 1933р. з Ф.Шаляпіним дивитись
Аналіз роману: критика також рекомендую аналіз роману                  Експрес-урок
До уроку: практикум текст; висловлювання критиків про творчість Сервантеса та героїв його романа - читати

М\ф "История одной куклы"1984 - дивитись


Пісня з мюзіклу "Дон Кіхот"


Інтерактивний плакатСкрайбінг


Учень (учениця):
знає хронологічні межі Відродження, особливості світоглядного перевороту того часу, історичний і культурний контекст, роль античності в розвитку літератури; визначає риси гуманізму в літературних творах доби Відродження;
розповідає про ключові віхи життя й творчості митців, розкриває їхній внесок в історію національних літератур і світової культури;
дає визначення поняття «сонет», виявляє особливості його структури у творах Ф. Петрарки і В. Шекспіра; визначає провідні теми, мотиви в ліричних творах письменників (сонетах), розкриває специфіку художнього  втілення високого почуття кохання;
характеризує образ ліричного героя в сонетах Ф. Петрарки, В. Шекспіра; зіставляє образи героїнь у сонетах митців; порівнює оригінали й художні переклади сонетів В. Шекспіра (за умови володіння англійською мовою); розкриває загальнолюдський зміст вічних образів ренесансних творів (Ромео і Джульєтта, Дон Кіхот і Санчо Панса); виявляє жанрові особливості творів («Ромео і Джульєтта», «Дон Кіхот»); аналізує ліричні твори (цілісно), драматичні і прозові твори (в окремих частинах і цілісно), виявляє в них морально-філософські проблеми, засоби художньої виразності; розкриває особливості художньої мови творів (в оригіналах і  перекладах), наводить відповідні приклади, цитати; знає про втілення сюжетів, образів, мотивів ренесансної літератури у світовому мистецтві (1-2 твори за вибором); називає відомих українських перекладачів творів доби Відродження.

Тема 5 Бароко і класицизм
Бароко: читати основну інформаціюбароко відеоцікаво - відео
Культура епохи - відео дивитись
*Секрети стилю бароко дивитись відеоГлогстер (кейс матеріалів) - відкрити
Музика бароко - дивитись
Архітектура бароко - дивитись
Придворні танці доби бароко - дивитись

* Д\ф Мистецтво бароко відео1відео2  + сайт "Живорис доби бароко"
*Ермітаж - екскурсія відео
*** Доба бароко - ТV "Viasat History" дивитись

Кальдерон де ла Барка біографія
"Жизнь есть сон": текст читать, критика читати 

Класицизм
Читати основну інформацію про добу + відео дивитись
Cхема - опорний конспект "КЛАСИЦИЗМ" вивчати


Мистецтво класицизму відео
*Секрети стилю класицизму відео

Мольєр життя та творчість або відео
Опорний конспект вивчати - таблиця "Засоби комічного "Худ.фільм "Мольєр" (2007) дивитись онлайн
"Мещанин во дворянстве": текст читать,  українською читати; критика читати
"Міщанин-шляхтич" - інтерактивна книга для вивчення твору - відкрити

**Театральна вистава "Мещанин во дворянстведивитись або *всі відеоІнтелектуальна карта "Мольєр. "Міщанин-шляхтич" - відкрити

Мольєр "Тартюф" читати або рос, х/ф "Тартюф" (1992) - дивитись
***Екранізації інших творів рекомендую дивитись

Позакласне читання
Пьєр Бомарше "Севільський цирюльник" читати твір, екранізація
Пьєр Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро" читати
Лопе ле Вега "Собака на сіні" читати твір, екранізація

Учень (учениця):
визначає провідні ознаки бароко як художнього напряму; розкриває специфіку барокового світосприйняття у прочитаних творах; виявляє у поетичному тексті провідні теми, ідеї, символи бароко, розкриває їхній філософський зміст; аналізує образ ліричного героя вірша, виявляє засоби його створення (монолог, риторичні питання, заглиблення у внутрішній світ, епітети, метафори та ін.), наводить відповідні цитати;
розповідає про чинники формування класицизму як літературного напряму (історичні, філософські, естетичні); називає основні ознаки класицизму, демонструє їх на прикладі комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич», а також на прикладі творів (1-2 за вибором) класицистичного мистецтва (живопису, архітектури та ін.);
дає визначення поняття «комедія», відрізняє від поняття «трагедія» (що вивчалося раніше); виявляє ознаки комедії у творі Мольєра «Міщанин-шляхтич»; називає основні теми і проблеми в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»; характеризує персонажів комедії «Міщанин-шляхтич» (окремо і в порівнянні); дає визначення понять «сатира», «сарказм», знаходить  приклади сатири й сарказму та інших видів комічного (гумор, іронія), установлює їхню роль у тексті;
розкриває сутність морального уроку, утіленого митцем  засобами комедії; виявляє зв’язок комедії Мольєра з народним мистецтвом.

Тема 6  Сучасна література
Антуан де Сент-Екзюпері біографія + дивитись відео
Екзюпери присвята - дивитись
Сайт, присвячений письменнику - відкрити
Загадкова смерть Екзюпері - дивитись + читати

За матеріалами сайту Erase una vez  

Д/ф "Экзюпери: неоконченный полёт"


"Маленький принц" читати
СкрайбінгПройти тест - відкрити завдання


Екранізація твору: дивитись фільм, дивитись мультфільм


Річард Бах біографія
"Чайка на імя Лівінгстон" читати або рос читати + екранізація
Інтелектуальна карта - відкрити
*Дошка знань - відкрити
Учень (учениця):
виявляє актуальність порушених письменниками тем і проблем;
розкриває особливості сюжету і композиції творів, їхні жанрові ознаки;
характеризує головних персонажів твору, визначає засоби їхнього створення у тексті;
називає жанрові ознаки прочитаних творів; зіставляє персонажів творів;
знаходить у прочитаних творах символи та розкриває їхній зміст;
розповідає про свої улюблені книжки, пояснює свій вибір, визначає їхні художні ознаки.Позакласне читання

Барбара Космовська "Буба" - читати
*Дошка знань - відкрити
* Інтерактивна книга - відкрити
* Інтерактивна книга - відкрити
* Буктрейлер - відкрити

Шерон Дрейпер "Привіт, давай поговоримо" - читати

Парр "Вафельне серце" читати 

Анджела Нанетті "Мій дідусь був вишнею" - читати
М/ф дивитись

Дж.Р.Р. Толкін "Володар кілець" читати + екранізація

Марина Аромштам "Коли янголи відпочивають" - читати

Маркус Зузак "Книжкова злодійка" читати або рос + екранізація
*Дошка знань - відкрити


В кінці навчального року учень (учениця)


знає основні епохи, напрями (їхні ознаки) літературного процесу від античності до XVII ст.; аналізує та інтерпретує твори письменників у контексті літературних напрямів і культури доби; знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися у 58 класах, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації тексту; визначає жанрові ознаки, специфіку образів, оповіді, мови творів; демонструє вміння порівнювати твори різних видів мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів.


Рекомендації щодо читання влітку


Перелік творів літератури для читання влітку - відкрити
Розширений перелік творів літератури для читання влітку - відкрити


Немає коментарів:

Дописати коментар